Intermodal Taşımacılık

Intermodal Taşımacılık en az iki farklı taşımacılık modu kullanılarak yapılan taşıma şeklidir.

Intermodal olarak yoğun bir şekilde kullandığımız taşıma modları Karayolu + Demiryolu + Denizyoludur. Yükün nihai varış noktası, aciliyeti, mevsimsel ve ekonomik faktörler hangi modun kullanılacağı konusunda belirleyici olmaktadır. Bu taşıma modu; hacimli operasyon yönetirken esnek tedarik imkanları nedeni ile tercih sebebidir.
Başlıca Faydaları:
  • Güvenilir transit süre sunar.
  • Karayoluna kıyasla dış faktörlerden (Sınır kapısı yoğunluğu & Trafik) daha az etkilenir.
  • Karayoluna kıyasla daha rekabetçi fiyatlar sunar.
  • Karayoluna kıyasla insan faktörüne minimum oranla bağlıdır.
  • Daha güvenlidir.
  • Çevrecidir.